هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

آدرس کانال درسروش تلگرام وروبیکا
@emame14

نویسندگان
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب فراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلودفایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه کنید

 • سجاد خواجه دار
۰۸
شهریور

دانلودمداحی شب نوزدهم وبیست ویکم رمضان ۹۷

 • سجاد خواجه دار
۰۷
شهریور

مراسم شب عیدغدیر۹۷

باسخنرانی حاج مهدی میر

ومداحی برادرسجاد خواجه دار

 • سجاد خواجه دار
۲۷
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۲۰
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۰۴
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۰۴
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۰۴
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۰۴
مرداد
 • سجاد خواجه دار
۱۸
تیر

هیئت میثاق الحسین(ع)

 • سجاد خواجه دار
۱۰
آذر

دانلودفایلهای صوتی شهادت پیامبر-ص- وامام رضا-ع- ازمداح سجاد خواجه دار

 • سجاد خواجه دار
۱۰
آذر

جلسه هفتگی 18صفر حوزه علمیه امام صادق{ع}زابل باکیفیت پائین پائین

 • سجاد خواجه دار
۱۰
آذر

جلسه ظهر اربعین حسینی96 هیئت میثاق الحسین {ع}

 • سجاد خواجه دار
۰۹
مهر

دانلودفایلهای صوتی شب عاشورامحرم96

هیئت میثاق الحسین{ع}

شهرستان نیمروزروستای حسین آبادخواجه

 • سجاد خواجه دار