هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

آدرس کانال درسروش تلگرام وروبیکا
@emame14

نویسندگان

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۸
بهمن

مجموعه ای ازمداحی های هیئت صادقیون(ع)گروه فرهنگی وهنری انصارالمهدی(عج)14

  • سجاد خواجه دار
۲۸
بهمن

گزارش تصویری ازشب آخرفاطمیه اول 1438 {هیٔت میثاق الحسین}

  • سجاد خواجه دار
۲۵
بهمن

گزارش تصویری وصوتی دهه اول فاطمیه 1438شب دوم

  • سجاد خواجه دار
۲۱
بهمن

گزارش تصویری از شب دوم فاطمیه دهه اول سال1438سال قمری ازهیٔت میثاق الحسین نیمروزروستای حسین آبادخواجه درظمن تکبیرالله اکبر رادرمیان مجلس گفتیم وآمریکا وامثال آن رالعنت کردیم 

  • سجاد خواجه دار