هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

آدرس کانال درسروش تلگرام وروبیکا
@emame14

نویسندگان

۱۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۰
شهریور

دانلود در ادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۳۰
شهریور

جهت دانلودفایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۳۰
شهریور

دانلوددرادامه مطلب.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

دانلودفایلهای صوتی درادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت انلودفایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلودفایلهای صوتی مراسم به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلودکل مراسم به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب فراجعه فرمائید.

 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلودفایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.


 • سجاد خواجه دار
۲۹
شهریور

جهت دانلود فایلهای صوتی به ادامه مطلب مراجعه کنید

 • سجاد خواجه دار
۰۸
شهریور

دانلودمداحی شب نوزدهم وبیست ویکم رمضان ۹۷

 • سجاد خواجه دار
۰۷
شهریور

مراسم شب عیدغدیر۹۷

باسخنرانی حاج مهدی میر

ومداحی برادرسجاد خواجه دار

 • سجاد خواجه دار