هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

آدرس کانال درسروش تلگرام وروبیکا
@emame14

نویسندگان

دانلودفایل های صوتی شب احیاء23رمضان96

هیئت میثاق الحسین{ع}شهرستان نیمروزروستای حسین آبادخواجه
محرم94 تصویری ازحاج محسن محمودی
دانلودکل فایل هایکجاrar
حجم: 81.5 مگابایت
متن برخی ازمداحی ها
ڪانال دوست داران اهل بیت
👇👇👇👇
متن مداحی شب 23رمضان96هیئت میثاق الحسین{ع}
ازبخش پنجم تابخش نهم+بخش سوم
👇👇👇
@emame14_blog_ir
#بخش_پنجم_واحد
@emame14_blog_ir
صحرای نجف،من ودیوونه ڪرده
حرم لوڪشف،من وبی خونه ڪرده
شب عاشقیّه،بایدڪبوترباشیم
برااذن دخول،مهمون حیدرباشیم
دل عظمت ونگاه،چشم هیبت ونگاه ڪن
تونجف صفاڪن،حیدروصداڪن
علی،یارهمه بی ڪسونه
علی،واللّه مهربونه
باید،تذڪرم وبگیرم
علی،دریای بی ڪرونه
علی،علی علی مولاحیدر...
بیاباهم امشب،مثل یه دریا باشیم
هریڪی یڪی مون،قنبرمولاباشیم
دل،مخلص ولیّه
در،تیررس علیّه
زارومنجلیّه
صاحبش علیّه
علی،شاه دل مبتلامه
علی،لالایّی شبامه
نگرد،حاجی به دورڪعبه
علی،حج بیت الحرامه
علی،علی علی مولاحیدر...
خداامشب دلم،هوای بارون ڪرده
اسم ڪرببلات،لیلا رومجنون ڪرده
بامددازعلی،دارم مسافرمیشم
یه صحرڪربلا،ایشاللّه زائرمیشم
شب،شب شوره وشینه
دل،دل تنگ حسینه
ڪبوترحسینه
بین الحرمینه
حسین،ارباب نازنینم
حسین،بی ڪسی تونبینم
آقا،دلم هواتوڪرده
حسین،ڪی حرم تو میبینم
علی،علی علی مولاحیدر...
@emame14_blog_ir
#بخش_ششم_واحد
@emame14_blog_ir
آنڪه خداطرح جنان،ازرخ اوڪشد
هیبت اوڪل یلان،رابه زانوڪشد
ڪعبهٔ سیّارڪه دل را،به هرسوڪشد
نام علی ڪه می برم،فاطمه هوڪشد
محورافلاڪ،علی
پدرخاڪ،علی
خواجهٔ لولاڪ،علی
یل بی باڪ،علی
آنڪه براوڪعبه ڪند،گریبان چاڪ علی
...یاعلی حیدرمددی...
ڪارولایت علی،شیعه سازی بود
شیعهٔ اورابه فلڪ{ملڪ}،سرفرازی بود
نمازبی ولای او،بی نمازی بود
وضوی آن قسم به حق،آب بازی بود
یڪ تنه لشڪر شڪند،در خیبرشڪند
وصلهٔ نعلین علی،قیمت زرشڪند
آنڪه به یڪ غمزهٔ او،عشق هم سرشڪند
...یاعلی حیدرمددی...
شمس که مه از رخ او وام گیرنده است
در بر والشمس رخش باز شرمنده است
او اسد ا.. است ید ا... است و توفنده است
هر که مصافش برود قبر خود کنده است
شیر به زنجیر کشد تا که شمشیر کشد
عرش به هم می ریزد تا که تکبیر کشد
او که به هنگام نماز از تنش تیر کشد
...یا علی حیدر مددی..
با علی ای دیده دگر پی دلبر نگرد
ای نفس ار بی او فرو رفته ای بر نگرد
ای که به دور کعبه و منکر حیدری
کعبه ولادتگه اوست دور حیدر نگرد
ڪوزره پشت علی،ترس راڪشته علی
مقدّرات علمی،بستهٔ پشت علی
این ڪه جهنم یابهشت،ڪار{تار}انگشت علی
...یا علی حیدر مددی...
@emame14_blog_ir
#بخش_هفتم_واحد
@emame14_blog_ir
باعشق وجنون،باشوروشعف
یاعلی میگیم،تابریم نجف
قاهرالعدو،والی الولی
شاه دلامون،مرتضی علی
برحال نیاز،می نازه خدا
برخلق علی،شاه لافتی
نیڪومنظره،ازهمه سره
چون ڪه فاتحه،بدروخیبره
ایوون نجف،داره چه صفا
ڪاشڪی من بودم،چون ڪبوترا
تاپرمی زدم،درهمه طرف
دودبهم میداد،آقای نجف
مثل شهدا،دربندعلی
روی سرهامون،سربندعلی
هست آرزومون،لبخندعلی
برسینه زنان،باذڪرحسین
ازنجف میریم،بین الحرمین
@emame14_blog_ir
#بخش_هشتم_واحدپایانی
@emame14_blog_ir
برمشامم میرسد،هرلحظه بوی ڪربلا
بردلم ترسم بماند،آرزوی ڪربلا
تشنهٔ آب فراتم،ای عجل مهلت بده
تابگیرم دربغل،قبرشهیدڪربلا
هرڪیم یا هرچی ام،هرچی ڪه بین همه ام
نوڪری ازنوڪرای،پسرفاطمه ام
پسرفاطمه مهرمن ومهتاب منه
همه جادادمیزنم،حسین ارباب منه
وای حسین...
@emame14_blog_ir
#بخش_نهم_شور
@emame14_blog_ir
زائرڪوی حسین،گشته دل وجان ما
بسته به موی حسین،حال پریشان ما
دلخوشیّ عاشقان،روضهٔ خون خداست
جنّت ماهیئت است،مقصدماڪربلاست
مولایم،اربابم،یاحسین
ازعشقت،بی تابم،یاحسین
فریادهَلْ،مِنْ نَاصِرَه،دریادما
یَالَیْتَنَا،ڪُنَّامَعَڪْ،فریادماست
یاثاراللّه...
آتش هجرت زده،شعله به دلهای ما
صاحب این دل تویی،حضرت صاحب زمان{عج}
میرسی ومیرود،ڪوه غم ازسینه ها
می رسی ومیروی،غربت آدینه را
یامهدی،یامولا،العجل
آقایابن،الزهرا،العجل
یابن الحسین،ای قبلهٔ،هفت آسمان
درهرنفس،می خوانمت،تاپای جان
یابن الحسن...
درپی روح خدا،سوی خدامی روی
همچوشهیدان سوی،ڪرببلا میروی
جان ودل عاشقان،نذررضای ولی
نذرعلمدارعشق،حضرت سیّدعلی
همراز،گلهای،پرپرم
سرباز،گمنام،رهبرم
آخرشَهی،دم میڪنن،عشق ولی
چشم منو،فرمان تو،سیّدعلی
یابن الحسن...
T.me/emame14_blog_ir
ڪانال دوست داران اهل بیت
👇👇👇👇
متن مداحی شب23رمضان96
هیئت میثاق الحسین{ع}
بخش سوم
👇👇👇👇
ڪیست این مرد ڪه شب ڪیسه ی خرما می برد
روز می آمد و از سینه نفسها می برد
ڪیست این مرد ڪه تا تیغ به بالا می برد
رزم را با مدد از حضرت زهرا می برد
این خدا نیست ولی مقصدِ هرراه است این
اَشهدُ اَنَّ علیّاً ولیّ الله است این
ڪیست این شیر ڪه از خصم جگر در آورد
از میانِ ڪمرش تیغِ دوسر در آورد
خوشیِ ڪاسه ی شیر و ڪفی از نان می شد
به سرِ دوش، گهی مَرڪبِ طفلان می شد
گاه بابای یتیمان، دلِ ویران می شد
گاه دریا و گهی بارش و باران می شد
*
وای از امروز حسن گوشه ی بستر افتاد
باز هم یادِ غمِ بسترِ مادر افتاد
خواهر افتاد زمین تا ڪه برادر افتاد
یادِ روزی ڪه رویِ مادرشان دَر افتاد
هیزم و آتش و ڪابوس عجب بد دردی است
ضربِ نا مَحرم و ناموس عجب بد دردی است
قنفذ از راه از آن لحظه ڪه آمد می زد
تازه می ڪرد نفس را و مجدد می زد
وای از دستِ مغیره چقدر بد می زد
جای هر ڪس ڪه در آن روز نمی زد می زد
*
آخرین حرفِ علی  بود ڪه خواهش می ڪرد2
زینبش را به اباالفضل سفارش می ڪرد
زینبش  ماند ببیند غمِ حنجرها را
ماند تا داد ڪِشد غارتِ پیڪرها را
تا ڪند جمع تنِ پاره ی اڪبرها را
ڪرد محڪم گرهِ معجرِ دخترها را
دید در گودی گودال حرامی ها را
تبر ڪوفی و سر نیزه ی شامی ها را
*روضه بخونم ...*
مادرت را صدا نزن این قدر ...
پیش من دست و پا نزن این قدر ...
بی حیا با عصا نزن این قدر ...
این ڪه افتاده خواهری دارد ...
دستاتو  بیار بالا ...
 هر ڪه دارد هوس ڪرب و بلا بسم الله
 ... حسین ... حسین ...
منبع متن:باب الحرم
  • سجاد خواجه دار

رمضان

رمضان96

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی