هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

گروه فرهنگی دوست داران اهل بیت

هیئت میثاق الحسین{ع}سیستان

آدرس کانال درسروش تلگرام وروبیکا
@emame14

نویسندگان

۱۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۵
دی

دانلودمداحی یاحسین چه لحضه ای میشه اون {کربلایی جوادخسروی}زمینه

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

ذانلودمداحی وقتی من مردم سرقبر من یکم ازدلبربخونین{کربلایی جوادخسروی}زمینه

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلودمداحی ماتم به همه عالم نشسته {کربلایی جوادخسروی}زمینه

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلودفرازی اززیارت عاشورا{کربلایی جوادخسروی}دعا ورضه

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلود فرازی ازدعای کمیل{کربلایی جوادخسروی}

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلودمداحی شبهای جمعه میگیرم هواتو{کربلایی جوادخسروی}نجواوروضه خوانی

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلود مداحی شبای غم چه کنم{عباسعلی پگاه}شور

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلودروضه خوانی {کربلایی جوادخسروی}

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلودنوحه برمشامم میرسد هرلحضه بوی کربلا{کربلایی جوادخسروی}زمینه

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۲۵
دی

دانلود نوحه آیه انتظار معصومه{کربلایی جوادخسروی}

هیئت محبان الائمه

جهت دانلودبه ادامه مطلب مراجعه کنید

 • سجاد خواجه دار
۲۴
دی

مداحی آرامش شبهای منی ازمرتضی خسروی

هیئت محبان الائمه بنجاری ها

دانلوددرادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار
۰۲
دی

دانلودبرنامه درادامه مطلب

 • سجاد خواجه دار